Fremmedord DREPER salget ditt

Bittelitt "click bait", men det er sant. Når du bruker fremmedord på ditt nettsted som folk må tenke igjennom, eller ennå værre, ikke forstår. Ja, da kjøper de ikke...

Mange tror at bruk av fremmedord får sitt firma til å fremstå som "profesjonelt". For da vil flere ta kontakt eller kjøpe. Men det er ikke nødvendigvis sannheten.  Eller faktisk; langt fra sannheten. For statistikken sier noe annet.

Man har sett at bruk av fremmedord gjør at folk stopper opp. De blir forvirret, og forvirrede personer handler ikke. De kjøper ikke. 

Det er noen unntak, og det er kun dersom fremmedordene du bruker ikke er fremmede for din målgruppe. Fordi det er "fag-sjargong" (altså et "språk" man snakker seg i mellom som fagpersonder). Da er det jo fremmedord for alle andre, men ikke for målgruppen din.

Faren er derimot at du er så vant til fag-sjargong, men at din målgruppe ikke er det. Da er det lett for deg å bruke disse uttrykkene, som om din målgruppe kjenner godt til dem. Men hvis de ikke gjør det så mister du nok salg...

Så gå igjennom ditt nettsted og se etter faguttrykk og fremmedord. Fjern dem og skriv noe annet beskrivende i stedet. Eller i det minste forklar dem.

Mvh
Preben SangvikPublisert/ published: 28-10-2019