Case: Flytte en hjemmeside fra et annet system til LageHjemmeside

Her viser vi steg for steg hvordan vi flytter et nettsted til LageHjemmeside

Del 2: Sette opp utseendet

Her viser vi steg for steg hvordan vi flytter et nettsted til LageHjemmeside

Del 3: Sette opp forsiden

Her viser vi steg for steg hvordan vi flytter et nettsted til LageHjemmeside

Del 4: Sette opp de andre sidene

Her viser vi steg for steg hvordan vi flytter et nettsted til LageHjemmeside

Del 5: Sette opp "Om meg" og "Kontakt"

Her viser vi steg for steg hvordan vi flytter et nettsted til LageHjemmeside