Informasjon til oppstallører

Velkommen til Stall Guriby Søndre! Vi håper du og din hest vil trives her og vi ser frem til et hyggelig samarbeide. For å skape et et positivt, trygt og sosialt godt miljø  har vi skrevet ned noen retningslinjer som alle må følge. Vi håper alle forstår at vi må ta hensyn til hverandre i de daglige rutinene.

 

Vi er åpne for tilbakemeldinger og ber om at saker man er misfornøyd med tas med oss direkte . For at stallmiljøet hos oss skal være hyggelig håper vi alle kan følge den gylne regelen som dekker det meste – vær mot andre slik du vil at de skal være mot deg!

 

For å unngå misforståelser ønsker vi at tavlen ved inngangen benyttes for å gi oss beskjeder. Om det er noe særskilt eller spørsmål, skal disse rettes til den av oss som har «vakt».

TLF nr til vakttelefonen: 952 38 714

E-post: post@smogeliogmathisen.no

 


Generelt/uteområdene:


 • Parkering skal skje langs innkjørselen før bryggerhuset

 • Parkering av henger er tillatt så sant det er plass. Parkering må avtales og skal gjøres så tett som mulig på anvist plass

 • Hunder skal holdes i bånd på gården og i stallen. Etterlatenskaper skal fjernes.

 • Ridehjelm er påbudt ved all ridning

 • Husk å vise hensyn til andre som ferdes langs veier og i marka når dere er på tur

 • Det er røykeforbud i byggene og sneiper/snus slukkes – kastes i søppel

 • Hestemøkk på gårdsplass og vei skal fjernes

 • Ved bruk av hestetransport skal plassen ryddes for flis, høy og hestemøkk

   

  Foringer:

 • All foring av hestene skal utføres av utleier eller dens stedfortreder ihht oppsatt foringsplan.

 • Det skal ikke gis mat utenom måltidene da dette skaper mye uro blandt de andre hestene

 • Ved fravær av kortere varighet utdeles kraftfor og grovfor som kan medbringes

 • Alt ekstra kraftfôr, vitaminer, etc. gis av den enkelte oppstallør i kveldsforbøtta. Dette kan oppbevares i fôr-rommet

 • Om hesten skal ha vann i kraftforet gis dette kun til kvelds

   

  Paddocker/utslipp/inntak:

 • Hester skal alltid leies til og fra paddock i grime og leietau eller i hodelag / hingstebitt

 • Lukk portene til paddock når hestene tas inn (ellers virker ikke strømmen)

 • Strømmen skal stå på når hestene er ute, husk derfor å sette den på igjen dersom du slår av strømmen når du tar inn en hest

 • Ikke la kun en hest bli stående igjen alene ute

 • Møkk ut av egne paddocker jevnlig – på våren skal de tømmes fullstendig når snøen smelter

 • Vannbøtter skal fylles og vaskes jevnlig

   

  Stall:

 • Det skal kun henge ett dekken, samt grime og leietau utenfor boksen

 • Vi anbefaler at hver hest har to regn/ytterdekken, slik at det ene kan henges til tørk og et tørt kan henges frem til neste dags utslipp

 • Hestene skal stelles og sales i oppstallørens boks. Hester på gangen kun ved spesielle behov.

 • Ved skoing se eget oppslag

 • Etter møkking skal trillebår og greip settes på plass og det skal kostes utenfor boksen

 • Stallgangen skal holdes ryddig slik at ingen ting er for hinder til andres fremkommelighet

   

  Flis:

 • Flis og pellets står ute.

 • Plasten legges i plastsekk til gjenvinning i murstallen

 • Ved behov for ekstra flis skrives dato for når flis er tatt opp på tavlen ved inngangen til stallen

   

  Oppbevaring av utstyr:

 • Sal, hodelag, hjelm, ridedekken og pussekasse oppbevares i salrom tilsvarene hesteboksens nummerskilt. Kun utstyr til daglig bruk.

 • Dekken kan henges til tørk på stabburet tilsvarende hesteboksens nummerskilt. Plassen skal holdes ryddig.

 • Annet utstyr skal i skap på utstyrsrom i 2.etg.

 • Det er ikke tillatt å lagre mat, høy og flis i utstyrsrommet 2.etg.

 • Stevneskap kan stå i enden av låven. Ta kontakt for å få anvist plass og evt. lagring av annet.

 • Det er glemmekasse på utstyrsrommet.


 


Annet:


 • Tomflasker settes i bruskasse på salrommet

 • All plastemballasje og ren papir/pappemballasje skal legges i hhv plast- og papirinnsamlingssekker

Generelt/uteområdene:

 • Parkering skal skje langs innkjørselen før bryggerhuset

 • Parkering av henger er tillatt så sant det er plass. Parkering må avtales og skal gjøres så tett som mulig på anvist plass

 • Hunder skal holdes i bånd på gården og i stallen. Etterlatenskaper skal fjernes.

 • Ridehjelm er påbudt ved all ridning

 • Husk å vise hensyn til andre som ferdes langs veier og i marka når dere er på tur

 • Det er røykeforbud i byggene og sneiper/snus slukkes – kastes i søppel

 • Hestemøkk på gårdsplass og vei skal fjernes

 • Ved bruk av hestetransport skal plassen ryddes for flis, høy og hestemøkk

   

  Foringer:

 • All foring av hestene skal utføres av utleier eller dens stedfortreder ihht oppsatt foringsplan.

 • Det skal ikke gis mat utenom måltidene da dette skaper mye uro blandt de andre hestene

 • Ved fravær av kortere varighet utdeles kraftfor og grovfor som kan medbringes

 • Alt ekstra kraftfôr, vitaminer, etc. gis av den enkelte oppstallør i kveldsforbøtta. Dette kan oppbevares i fôr-rommet

 • Om hesten skal ha vann i kraftforet gis dette kun til kvelds

   

  Paddocker/utslipp/inntak:

 • Hester skal alltid leies til og fra paddock i grime og leietau eller i hodelag / hingstebitt

 • Lukk portene til paddock når hestene tas inn (ellers virker ikke strømmen)

 • Strømmen skal stå på når hestene er ute, husk derfor å sette den på igjen dersom du slår av strømmen når du tar inn en hest

 • Ikke la kun en hest bli stående igjen alene ute

 • Møkk ut av egne paddocker jevnlig – på våren skal de tømmes fullstendig når snøen smelter

 • Vannbøtter skal fylles og vaskes jevnlig

   

  Stall:

 • Det skal kun henge ett dekken, samt grime og leietau utenfor boksen

 • Vi anbefaler at hver hest har to regn/ytterdekken, slik at det ene kan henges til tørk og et tørt kan henges frem til neste dags utslipp

 • Hestene skal stelles og sales i oppstallørens boks. Hester på gangen kun ved spesielle behov.

 • Ved skoing se eget oppslag

 • Etter møkking skal trillebår og greip settes på plass og det skal kostes utenfor boksen

 • Stallgangen skal holdes ryddig slik at ingen ting er for hinder til andres fremkommelighet

   

  Flis:

 • Flis og pellets står ute.

 • Plasten legges i plastsekk til gjenvinning i murstallen

 • Ved behov for ekstra flis skrives dato for når flis er tatt opp på tavlen ved inngangen til stallen

   

  Oppbevaring av utstyr:

 • Sal, hodelag, hjelm, ridedekken og pussekasse oppbevares i salrom tilsvarene hesteboksens nummerskilt. Kun utstyr til daglig bruk.

 • Dekken kan henges til tørk på stabburet tilsvarende hesteboksens nummerskilt. Plassen skal holdes ryddig.

 • Annet utstyr skal i skap på utstyrsrom i 2.etg.

 • Det er ikke tillatt å lagre mat, høy og flis i utstyrsrommet 2.etg.

 • Stevneskap kan stå i enden av låven. Ta kontakt for å få anvist plass og evt. lagring av annet.

 • Det er glemmekasse på utstyrsrommet.

 

Annet:

 • Tomflasker settes i bruskasse på salrommet

 • All plastemballasje og ren papir/pappemballasje skal legges i hhv plast- og papirinnsamlingssekker