Gården Guriby Søndre

Helt siden yngre jernalder har det vært gård på Guriby. Frem til reformasjonen var Guriby et kirkegods under bispestolen i Oslo.

I 1661 ble lagmann Jørgen Philipsen eier av Guriby. Guriby var en stor gård frem til 1768 da den ble delt i Guriby Nordre og Guriby Søndre.

I 1855 ble en del av skogen solgt til den da nybygde Guriby saga.

I 1875 var det 4 hester, 6 kyr, 2 kalver, 11 sauer, 2 griser og det ble sådd hvete, bygg og havre.

Gården har de siste ti årene dyrket grovfor til hest og hatt inntill 16 hester oppstallet.

Gården består av våningshus, kårbolig, bryggerhus, stabbur og driftsbygning. Bortsett fra kårboligen er de fleste byggene fra 1800 tallet. I dag består gården av 1122 mål

Gården ble i 2012 solgt til Anne Sophie Smogeli og Thor Gunnar Mathisen

En større oppussing av driftsbygningen ble startet samtidig som overtagelsen av gården.
Hoved delen av driftsbygningen fra 1860 er i første omgang rehabilitert.
- Møkkakjeller er igjennfylt med 16 vogntoglass med stein, 5 betongbiler har laget en støpt såle i bygget. Nye innvendige vegger er bygget med isolering og nytt innvendig tak til 2. etg. En go del av reisverket er skiftet ut.
Nye bokser er satt opp til 15 hester.
Murstallen som er i nordenden og bygget i 1913 blir bygd om til fôr rom, salrom, skifterom/pauserom for oppstallører. Tilbygget på vest siden blir i siste omgang rehanbilitert til stallgang med bokser slik at det totalt vil bli rundt 22 hestebokser.

Jordene er under utvidelse og bearbeidet slik at gården kan få mest mulig egenprodusert grovfor til hestene.
Skogen er under hogst og nyplanting.
Paddockene er delvis rehabilitert, med drenert underlag, gruset, nye gjerder, ny belysning og vil få frostsikre drikkekar til alle hester.