Branninstruks

Branninstruks Stall Guriby Søndre

Den som oppdager eller kommer først til ved brannalarm skal

-         Undersøke brannstedet

-         Ringe brannvesen på tlf 110

-         Kan man slukke eller begrense brannen uten fare for egen sikkerhet gjøres dette

-         Kan man evakuere hester uten fare for egen sikkerhet gjøres dette

 

-         Ved flere personer til stede – fordel oppgaver

  • En ringer brannvesenet så stalleier om han/hun ikke er tilstede
  • En vurderer slukking
  • En begynner evakuering av hest
  • En møter brannvesen og informerer om hva som har hendt, hva som er gjort, hvor mange hester er igjen i stallen, mennesker, osv.

 

Evakuering av hester 

- Start med hestene nærmest brannstedet

- Lei hestene til paddockene

- Prøv å behold roen – hestene kan bli redde å løpe tilbake til boksen sin

 

Brannforebyggende

1)    Les igjennom instruksen og tenk igjennom hvordan du ville handle om det brant.

2)    Gjør deg kjent med hvor slukkingsutstyr finnes, hvor brannsentralen er og hvor rømningsveiene befinner seg.

3)    Gjør deg kjent med hvor leietau henger og grimene til hestene er plassert

4)    Det er røykeforbud i stallen. Meld fra til stalleier om du ser ting/utstyr/med mer som kan skape brann.