Får hesten din det den skal ha?

15-10-2014
Stall Guriby har programmet PC horse, der man kan fylle inn hva den enkelte hest får av grovfor, kraftfor og tillegssfor.

Høyanalysen til gårdens høy er lagt inn i programmet så sammen med litt info om hesten og hva den får av fôr så får vi en rapport på om den får nok og næringsrikt fôr.

 

Det vi trenger får å lage en analyse er

Hestens rase, alder og ca vekt.

Hstens treningsnivå - null, lett, middels, hard eller intens

Mengde og type grvfôr

Mengde og type kraftfôr

Mengde og type tillegsfôr