Høyloftet er innviet - Nytt høy på plass

26-02-2014

Fjordårets høy er slutt så i går fikk vi levert 5 tonn som er produsert i Sverige.

Det nylagte gulvet på høyloftet har nå blitt innviet med 5 tonn høy fra Sverige. Med høynedslippsluke bare noen meter fra høyet så vil tilgjengeligheten på høyet nå bli mye enklere.

Det nye høyet blir introdusert for hestene over en del måltider så overgangen blir bra.