Arbeid med murstallen og lillestallen

26-02-2014

Det jobbes i murstallen og arbeider i lillestallen er påbegynt.

Murstallen har inntil nå bestått av 9 bokser i små og store utførelser. Murstallen er derimot for lav til hester så i planen for ombygging og oppussingen er murstallen tenkt å være uten hester. Boksene er derfor nå fjernet, dør inn til den lille stallgangen er åpnet slik at man nå kan komme til begge stallgangene i hovedbygget fra murstallen. Neste som skal gjøres nå er å rive platene på veggene.
Gulvet må så få et justeringslag med støp for å skjule armering som har kommet opp og gjøre gulvet rett igjen. Veggene skal deretter lektes ut samt isoleres og få panel. Vinduene i bygget vil bli restaurert og ny dør vil bli montert. Taket i murstallen består av mur og plater, så noen steder må taket pusses.

 
Når alt det er gjort så vil det bli satt opp vegger slik at det blir et forrom som har høynedslipp fra høyloftet. Videre vil det bli flere salrom, et tørkerom, et pauserom, mm.

Den lille stallgangen blir påbegynt i disse dager.

Første arbeid der er å rive lagerrommet i 2.etg. Deretter skal hele gulvet til 2.etg. heves slik at hestene som får bokser i lille stallgang får samme høyde under taket som i hovedstallen. Gulvene blir støpt, plastplank på veggene og der vedboden i dag er vil det bli laget mur slik at bygget får symmetri og blir frisket opp utseendemessig.

Utenfor inngangen til hoved og lille stallen vil det bli støpt større platting, det skal dreneres, med mer. Vaskespiltet skal når salrommene er ferdig og utstyret flyttet ut av vaskespiltet, bli støpt få plater på veggene og vann innlagt.

Vann i boksene samt bedre lys vil komme.

Pga støping og mengden arbeider vil nok ikke alle arbeidene være ferdige før tidligst i løpet av sommeren, men det går fremover.