Utstyrsrommet endelig ferdig

18-10-2018
Etter flere års arbeid har endelig utstyrsrommet for alt man ikke bruker i det daglige blitt ferdig.

Det har tatt langt tid å få utstyrsrommet ferdig. Det skyldes at vi har snekret helt ny bæring i gulvet to steder, bygget helt nye vegger og tak. I tillegg er ytterveggen flyttet ut en halv meter inkl nytt tak.

Innvendig i taket er det bygd nytt undertak og tilslutt er alt isolert og fått på plater. Alt er malt og midlertidig lys er på plass.

Hele 30 skap har blitt snekret.

Gunnar som er faren til Thor Gunnar har stått for mesteparten av snekringen så uten han hadde dette prosjektet tatt enda lengre tid

Alle oppstallørere får ett skap vær som er nummerert på samme måte som stallboksen og alt i salrommet. I tillegg finnes det ekstra skap som man kan leie for noen kroner.

Det er inngang fra både låvebroen og via trapp fra gangen nede ved salrommet.