Hester på beite - høy i hus

10-06-2018
Tiden går fort og vips så var det sommer.

Dagbeitene har blitt ryddet for kvister i kantene, gjerder reparert etter vinteren. Det ble ettersådd flere steder og gjødslet

Døgnbeitene har blitt beitepusset, gjødselt og påbegynt gjerdereperasjoner, men siden hestene først kommer 1.Juli så blir kantene slått rett før og gjerder fikset da. Det kommer 11 hester i år også.

Jordene til Guriby Søndre, AAmodt og Nordre Guriby er gjødslet og pga tørken så ble fire jorder slått allerede 6 juni noe som er en måned før tiden, men det gresset er ferdig utvuiklet og hadde begynt å visne. Det kom inn rundt 5,5 tonn. Nå slås 5 jorder til hvorav 3 sansynligvis blir rundballer pga mye ugress.

Etter beitesesongen vil i allefall fire jorder bli lagt om.

Bygningsmessig så har det ekstra salrommet nesten blitt ferdig i løpet av vinteren, men det å snekre nesten 30 skap tar tid. Det mangler noen og så skal det males og lys opp før det kan bli tatt i bruk.

Den andre stalldelen har ikke blitt påbegynt, men håpet er jo å få støpt gulvet.