Høstens byggearbeider

03-01-2018

Litt om litt blir ting gjort!

 

 

Det går stadig fremover. Høsten 2017 ble ytterdør og selve toalettet rommet bygd ferdig. Overgangen mellom murstall delen og trebygget fikk ny panel, vinsdskier og takrenne i hjørnet. Nye takrenner over hovedinngang og sikring av møkk på møkkaplattingen. I 2.etg. har det esktra oppvarmede salrommet blitt nesten ferdig. Nå mangler det kun isolering i taket og plater før skap kommer opp. Ute fikk gjerdestolper plastrør så "beverne" ikke spiser dem opp. I nystalldelen er det ryddet og klargjort til støping. I tillegg er det gjort en rekke andre større og mindre ting.