Sommerbeiter

20-08-2017
 11 hester på døgnbeite og 11 på dagbeite

I sommer har alle jorder som ikke har vært dyrket blitt brukt til beiter. En varm forssommer ga lite vekst så de siste dagene av en fem ukers beitesesong, fikk de litt høy fra årets slått.