Graverarbeider i sommer

12-07-2016

Det har blitt gravd mye den siste uken. Nye beiter, dreneringer, underlag, låvebro, mm

- Låvebroen er drenert og bygd opp.

- Beite mot kårboligen har blitt utvidet. Røtter fjernet og det er sådd gress.

- Innerst i veien inn til paddockene er jord fjernet og inn i øverste paddock er det gruset.

- Veien over bekken er fikset med nye rør og stein slik at både hester og traktor lettere kommer over til beite på andre siden.

- Øverst mot golfbanen er det klargjort for tilbakestillelse av beite som har grodd igjen og beite som ble tatt av bekken da den skiftet løp for noen år siden pga et tre som falt og sperret for vannets opprinnelige løp.

- Betonghellene er fjernet fra parkeringsplassen

- Det er drenert og lagt ned rør til strøm mot naboens hekk. Forhåpentligvis blir det mindre vann over parkeringen og lys til vinterens mørke dager.