Stallen er innviet

28-12-2013

Stallen er innviet

Nøyaktig ett år etter at første planke ble revet i den gamle stallen ble den nye innviet med rundt 50 familie, venner, naboer og oppstallører tilstede.
Etter snorklipp, tale, champagne, kaffe og kaker ble 11 av de første 15 hestene hentet inn i sine nye bokser.
Se bilder fra innvielsen under bilder