Dagbeiteområdene snart klare

15-05-2016

Vi har hugd langs kanter og åpnet opp nye områder som kan brukes til dagbeiter. Nå er det gjødslet og snart er gjerdene på plass.

Haugen som ligger på andre siden av bekken er blitt åpnet etter at flere titalls trær er fjernet. Videre blir det tilgang til området både nedenfra og bedre ovenifra.

Helt øverst mot golfbanen er et stort omårdet åpnet og vil bli tilrettelagt med masser så det blir et stort beite.

Nederst i bakken ved kårboligen er det åpnet opp slik at det blir mer oversiktelig når sylister kommer i hundre rundt svingen og det forhåpentligvis blir mindre fluer, mygg og klegg på hestene.

Alle områdene ble det tatt jordprøver på sist høst og dermed er det gjødslet med gjødsel som er tilpasset behovet for områdene.

Det gjenstår noe masseutfylling og tilsåing, sprøyting av et par områder med brennesler og oppsett av gjerder.

Om noen uker er store deler av områdene klare og hestene vil kunne kose seg på gress om dagen.

Beiteomårdene til døgnbeiter er på samme måte som dagbeitene, gjødslet og utbedret ved bla hogst.