Stall del nr to er i gang

29-06-2015

Nå rives vegger og reisverket til det som skal bli 4 stallbokser på yttersiden av låvebroen.

Planen er å la taket ståigjen, men rive resten. Taket er derfor midlertidig holdt oppe av nye bjelker.
Gravemaskin skal så grave plass til murveggene som skal mures opp i ytterkant. Etter det blir det bygd ny bæring videre opp til taket.