video på hjemmeside

Video på hjemmeside

Den enkleste måten å få video på hjemmesiden er å å benytte YouTube:

  1. Last opp videoen på YouTube
  2. Hent “Embedd video” koden fra YouTube
  3. Lim inn koden på din hjemmeside

Men hvis du ikke ønsker å benytte YouTube eller tilsvarende tjenester, kan du legge videoen rett ut på hjemmesiden din via vårt hjemmeside program. Du må da først konvertere videoen om til flash video (.FLV video er ofte best) – og deretter bruke Flash opplastningen i redigeringsverktøyet.

Da lastes FLV videoen opp på din hjemmeside, og kan sees av alle som besøker din nettside.