ck nor bygg hjemmeside

Hjemmeside for firma som lager byggesøknad

Vi gratulerer CK Nor Bygg med ny hjemmeside. 🙂 Design er laget av oss, samt at vi har lagt inn alt innhold.

norByggsok.no er en helt ny hjemmeside for et firma som lever av å lage byggesøknader for privatpersoner og byggfirma.

Ønsket var en hjemmeside som kommuniserte “byggesøknad” godt, samt viser fre deres bredde innen temaet. CK Nor Bygg hjelper med rivesøknader, byggesøknader, nabovarsling og all annen skjematikk innen bygg (innenfor deres felt).

 

norbyggsok - lager byggesøknad for deg