Hvordan foregår selve kjøpet av valpen?

Kjøpet av en hundevalp er en viktig avgjørelse. Kjøpet må vurderes nøye og man må avse mye tid og kjærlighet for en valp. Husk på at det kan være traumatisk for en valp og særlig for en voksen hund, om den må omplasseres. Om hunden omplasseres til et annet hjem, så kan vi jo ikke forklare hunden at det nye hjemmet er et hjem der den skal bli værende. Hunden vil således dag for dag vente på at hans "gamle familie" henter den tilbake. Selv om hunden nok på en måte "kan finne seg i" at den gamle familien "har glemt ham", så er det hjertekjærende for en hund at.

Det er derfor VELDIG viktig at man er 100% sikker på at man har tid til hunden og at man har lov til og holde hund der man bor. I tillegg er det lønnsomt og la alle i husholdingen leke med andre hunder FØR man anskaffer seg en hund, slik at man kan utelokke at det finnes noe hundeallergi i familien.

Om man da virkelig er klar for og skaffe seg en hundevalp, så avtaler man med oppdretter av den ønskete rasen besiktelse av hele valpekullet. Oppdrettere har noen ganger bestillinger på valper allerede før valpene er født, slik at det ofte er slik at det kun er visse valper som fortsatt er til salgs. En seriøs oppdretter lover ikke bort en hundevalp til en kjøper, som oppdretteren knapt har snakket med eller ikke har møtt personlig. En seriøs oppdretter tar vanligvis enten en lang telefonsamtale med en potensiell valpekjøper eller at valpekjøperen møter oppdretteren og valpekullet personlig. I Norge er det av praktiske grunner ofte slik at lange avstander kan gjøre det praktisk vanskelig og møte opp personlig hos oppdretteren. Men da bør en lang telefonsamtale og en kritisk vurdering av oppdretter være avgjørende, om valpekjøperen kan få en valp. Ofte er det slik at oppdretter ta noe betenkningstid før interesenter får beskjed om de får kjøpe en valp eller ikke.

Om valpekjøperen er 100% sikker på at han ønsker seg hundevalpen og også oppdretter har gitt sitt klarsignal til at valpekjøperen kan få kjøpt valpen så er det vanlig at valpekjøper betaler et depositum. Depositumet er begrunnet med at oppdretter da er sikker på at valpekjøper virkelig vil kjøpe valpen. Depostiumsbeløpet ligger vanligvis fra kr 1000,- til 3000,-. Vi i kennel "Den Siste Greve" tar kr 2000,- i depositum. Om valpekjøper så ombestemmer seg og ikke vil ha valpen når den er 8 uker gammel og henteklar, så mister valpekjøper dette depositumet siden da oppdretter må bruke ekstra tid for en finde en ny egnet valpekjøper.

På innbetalt depositum bør man forlange en kvittering og når valpen hentes bør en salgskontrakt fylles ut. NKK har standard salgskontrakter men mange oppdrettere velger også og sette opp egene kontrakter. Vi bruker NKK siden salgskontrakter.