Hund og barn

Det går fint å ha hund sammen med barn. Men barna må lære å behandle hunden på dens premisser. Dette vil si at de ikke skal forstyrre hunden når den sover eller spiser, og heller ikke leke for viltert med den. La aldri barn være med hunden uten oppsyn av voksne - du vet aldri hva som kan skje.

Mange kjøper hunder for at barna skal venne seg til dyr og det å ha ansvar for dyr. Et barn på 10-12 år har ingen forutsetning for å klare dette store ansvaret alene. De fleste hundeeiere vil nok heller ikke anbefale noen å la et barn i denne alderen å gå tur alene med hunden. Det er derfor viktig at dere som foreldre er deres ansvar bevisst ved å sørge for at hunden får det stell og den aktivisering den har behov for, og lar barnet (eller barna) være med å hjelpe til.På bildet ser vi Den Siste Greves Akita som valp
med lekekameraten