Valg av rase

Når tiden er kommet for å velge sin rase, er det viktig å tenke på hva man kan tilby en hund, som hva man ønsker av raseegenskaper. Her er det ikke nok at rasen er pen!

Hvis man ikke allerede har sett seg ut noen favorittrase, vil en hundebok med beskrivelse og bilder av de forskjellige rasene komme godt med. Når man så har funnet en eller flere raser som kan passe, er det på tide å finne ut mer om denne eller disse rasene.

Valpeformidler eller seriøse oppdrettere av hver rase kan fortelle mye om en rase. Det finnes også en rekke rasebøker og websider om de forskjellige rasehundene. Når det gjelder rasen Dogo Canario finnes det desverre enda lite informasjon om rasen på nettet og desverre enda ingen bok som konkret går inn på rasen Dogo Canario. Det finnes i midlertid en bok som omhandler rasen Presa Canario, men bokens innhold er noe omstritt.

Hva man bør tenke på når man velger rase:
 • Har du tid?
  Hva rasen krever i form av aktivisering, mosjon, sosialisering og stell, i forhold hva du er villig til å gi.
 • Erfaring
  Noen raser trenger en mer bevisst oppdragelse enn andre og egner seg kanskje ikke til en som skal oppdra en valp for første gang.
 • Størrelse
  Vil familien ha en liten, middels eller stor hund?
 • Aktivitetsnivå
  Noen raser er mer aktive enn andre. Alle raser krever fysisk og psykisk mosjon, og noen krever mer enn andre. En Dogo Canario trenger middels mosjon, noe som tilsvarer ca 1 times tur daglig eller tilsvarende trening.
 • Familiehund eller brukshund?
  Hvis hunden primært skal være en selskapshund, bør man nok vurdere raser som ikke er avlet fram for spesielle formål som jakt, gjeting mm. Det er allikevel ikke noe i veien for å ha en jakthund som i tillegg til jakt også fungerer som familiehund.
 • Pels
  Ønskes det lang pels som er god og myk, må stelles ofte og blir fort skitten? Eller foretrekker man en kort pels som ofte er striere og setter seg fast i alle typer stoffer, men samtidig krever mindre stell og blir mindre møkkete
 • Sykdommer og levetid
  Endel raser er mer utsatt for sykdommer og arvelige lidelser enn andre. Noen raser har også relativt kort levetid. Ofte er det slik at små raser lever lenger enn de store. Slike ting bør man sette seg godt inn i før man velger rase. En Dogo Canario har en gjennomsnittlig levealder på ca 8-11 år.
 • Pris
  Noen raser er dyrere enn andre. NKK har satt 5-7000 NOK som normalpris på en funksjonsfrisk valp. På unghunder eller voksne hunder er prisen svært varierende etter hva man forventer at den gir (både i avl eller bruks). Det hender at renrasete valper selges unormalt billig. Kommer man over en slik, bør man undersøke hvorfor prisen er så lav. En Dogo Canario fra en seriøs oppdretter som holder seg til NKK`s etiske rettningslinjer og som avler på bra avelsdyr, koster fra kr 12000 til 15000.

  En seriøs oppdretter som avler bra lovende foreldredyr vil sjelden har vanskligheter med og finne gode eiere til valpene sine. En slik oppdretter vil også selge valpene til en pris de er verdt. Oppdrettere som selger rasehunder til lave priser, viser dermed også at de sliter med og finne interessenter for sine hunder og bør dermed gå i seg selv om hva som kan være grunnen til at de eventuell sitter igjen ved valper og eventuell sitter igjen med valper som ikke er ettertraktet.
 • Tilgjengelighet
  Når ønsker familien seg hunden? Hund skal aldri kjøpes på impuls, men man skal også være klar over at noen raser kan det ta år få tak i. Planlegg derfor kjøpet nøye og legg ferien slik at valpen slipper å være alene den første tiden.
 • Barn og hund
  Det finnes ingen hunder som ikke passer med barn, men enkelte raser er roligere, tryggere og mer behagelige i forhold til barn. Større og robuste raser kan ofte egne seg bedre i familier med små barn enn små hunder.
  En Dogo Canario egner seg godt som familiehund.