News

Valg av rase

Når tiden er kommet for å velge sin rase, er det viktig å tenke på hva man kan tilby en hund, som hva man ønsker av raseegenskaper. Her er det ikke nok at rasen er pen!

Hvis man ikke allerede har sett seg ut noen favorittrase, vil en hundebok med beskrivelse og bilder av de forskjellige rasene komme godt med. Når man så har funnet en eller flere raser som kan passe, er det på tide å finne ut mer om denne eller disse rasene.

Valpeformidler av hver rase kan fortelle mye om en rase. Navn og telefonnummer til valpeformidler får man ved å ringe NKK på telefonnr: 21600900. Valpeformidler kan også hjelpe til med å finne oppdrettere og kull - les mer på valg av hund og oppdretter noen få punkter nedover. Det finnes også en rekke rasebøker og websider.

Hva man bør tenke på når man velger rase: