News

Før man kjøper valp

 

Viktige ting man bør tenke på FØR man skaffer seg en hundevalp

Forfatter: Ivar Underberge
Bilde: "Den Siste Greves Fargo el Fuerte"

Før man skaffer seg en hund

Som oppdretter er det alltid trist å se at en hund man har solgt blir lagt ut til salgs av kjøperen i ettertid. Det er selvsagt mye uforutsett som kan skje, men man bør tenke på at det er hjerteskjærende for enhver hund å miste sin familie (sin «flokk»).

Man kan ikke forklare en hund at den kommer til et nytt hjem og skal være der. Selger man en hund vil hunden vente på at matfar eller matmor kommer tilbake og henter den. Noen hunder kan i denne perioden lide så mye at de nesten ikke spiser og noen hunder kan risikere å få atferdsendringer. Etterhvert vil hunden

venne seg til den nye tilværelsen, men det er meget viktig å tenke på følgene før man skaffer seg en hund:

 

Allergi

Før man går til anskaffelse av hund bør hele familien hilse og klemme på ulike hunderaser. Pudler er for eksempel kjente for å være allergivennlige hunder. Gjennom fysisk kontakt med ulike hunderaser vil det avdekkes om noen i familien har hundeallergi. Har man allergi finnes det et utvalg allergitabletter som demper eller forhindrer symptomene, men dette må avklares før man anskaffer seg en hund.

 

Ferie

Det er viktig å tenke på hva man skal gjøre med hunden når man tar ferie. Har man vaksinert hunden mot rabies er det selvsagt best om man kan ta med hunden. Dersom man ikke kan ta med hunden er det på forhånd viktig å avklare hvem som skal passe den. En Dogo Canario er en stor og kraftig rase og det er ikke alltid bestemor klarer å holde igjen en voksen Dogo hvis den vil hilse på en annen hund. Et hundepensjonat bør være en nødløsning. I de fleste hundepensjonater settes hunden i en bås. Der er den nesten hele dagen. Ofte får hunden kun gå i luftegården alene noen få ganger daglig. I denne perioden vil hunden sørge mens den venter på at flokken (familien sin) skal komme tilbake. For ordens skyld: Det er stor forskjell på hundepensjonater. Noen pensjonater er flinke til å ta med hundene på daglige turer. Standal Hunde og Kattehotel utenfor Oslo er et pensjonat jeg kan anbefale.


Tid

I mange salgsannonser står det at hunden må selges fordi tiden ikke strekker til. Om tiden virkelig ikke strekker til er det absolutt best å selge hunden. Men jeg har en følelse av at dette argumentet altfor lett benyttes når man har «gått litt lei» av hunden. Når noen sier til meg at de ikke lenger har tid til hunden spør jeg vedkommende: «Hvor lenge ser du daglig på TV?». Da innrømmer mange at det er motivasjonen til å ta seg tid til hunden som er borte, fremfor tidsmangel.

 

Barn

For barn er det ofte en stor opplevelse at familien anskaffer seg en hund. En Dogo Canario valp blir fort stor og kraftig. Et barn bør derfor ikke gå på turer

alene med en Dogo Canario. Skulle en utvokst Dogo havne i et «hundeslagsmål» har et barn ingen mulighet til å holde tilbake hunden. Ønsker man en hund som et barn alene kan gå på tur med bør man velge en liten hunderase. Dogo Canario er en fortreffelig familiehund – også for familier med småbarn, men småbarn og hunder (uansett hunderase) bør aldri være alene. Barn kan skade hunden ved å klore hunden i øynene, bite eller slå hunden. En hund kan i verste fall nappe til barnet.

 

Valpetiden

I begynnelsen bør en valp være minst mulig alene. Gradvis må en valp trenes opp til å være alene hjemme. Det kan være en god idé å ta noen uker ferie i den første perioden. Valpen kan da luftes flere ganger daglig slik at den kan gjøre fra seg og blir en renslig hund.

 

Samlivsbrudd

Når man som et forelsket par kjøper seg en hund sammen vil det ofte bli en tvist om hvem som skal ha hunden hvis man flytter fra hverandre. I en eventuell rettsak vil vanligvis den som står på kjøpskontrakten få hunden, eller den som via sin kontoutskrift kan bevise å ha betalt hunden. Et tips er at den som har betalt for hunden også underskriver kjøpskontrakten. Om begge parter betaler for hunden kan man lage en «samlivskontrakt» som omhandler hvem som skal ha hunden ved et eventuelt brudd. Slike samlivskontrakter er selvsagt ikke veldig romantiske, men de kan være svært nyttige dersom et brudd skjer. Et annet tips er at den som skal eie hunden er den som overfører hele kjøpsbeløpet fra egen konto til oppdretterens konto. Det beviser hvem som har betalt for hunden.

 

Tillatt med hund

Leier man et hus eller en leilighet er det viktig at man har en skriftlig tillatelse fra utleieren om at man kan holde hund. En Dogo Canario er en stor hund og naboer kan bli skremt av store hunder. Da kan en utleier fort «glemme» at vedkommende har gitt muntlig samtykke til å holde hund.

Et tips er å stille utleieren spørsmålet om det er lov å holde hund via email. Om utleieren gir et positivt svar er utleierens elektroniske mail et bevis på at utleier har samtykket til hundehold. Etter loven kan man i visse tilfeller holde hund selv om utleier ikke har gitt tillatelse til det, men det krever at leieboer setter seg godt inn i loven før man begir seg i «krig» med utleier.