News

Presa Canario


Forskjellen mellom Presa Canario og Dogo CanarioDet eksisterer også hunder som kalles Presa Canario, men det hersker uenighet omkring hvorvidt dette er samme hund eller ikke. Presa Canrio har en annen rasestandard enn Dogo Canario i hjemlandet, blant annet med maksimalvekt. Rasestandarden for Dogo Canario har kun godkjent to fargevarianter innen fargene «favn» og «brindle». Innenfor disse to fargevarianter finnes det mange nyanser. Hunder som har helt aldre farger og derfor ikke tilfredsstiller rasestandarden for Dogo Canario, kalles ofte for Presa Canario.  

Presa Canario mangler imidlertid internasjonal anerkjennelse av FCI, men den anerkjennes lokalt i Spania av Real Sociedad Canina de España (RSCE), som er medlem i FCI, og Federacion Cinologica Española (FCE). Begge er private organisasjoner som er lovlig aksepterte som stambokregistre av det spanske landbruks-, fiskeri- og ernæringsdepartementet (Ministerio de Agricultura). Det betyr i praksis at både RSCE og FCE kan stambokføre hunderaser i henhold til spansk lov om opprinnelse (Libro de Orgines Espanol eller LOE).

RSCE aksepterer imidlertid både Dogo Canario og Presa Canario, men som to forskjellige raser. Dette er ikke alle spanske oppdrettere enige i, slik at dette har ført til en delikat situasjon mellom RSCE og departementet i Spania. 

Mange mener at Dogo Canario og Presa Canario er varianter av samme hund, men siden ingen av de har en egen DNA-profil lar det seg vanskelig dokumentere i øyeblikket. Noen mener også at Alano (med opprinnelse fra den iberiske halvøya) er en variant av samme hund, men den aksepteres som en selvstendig rase av spanske myndigheter.

I Norge tilhører Dogo Canario "Klubben for gårds- og fjellhunder".